Dzielenie się

Dzielenie się wiedzą jest fundamentalnie ważnym i dobrym uczynkiem. Niestety, nasz system edukacji raczej nie skłania uczniów do tego. To, co wspieramy, to niezdrowa konkurencja i ciągłe porównywanie dla samego porównywania a nie rozwoju. Większość zadań jest stworzona do pracy indywidualnej, przy okazji zniechęcając do dzielenia się nią. Zamiast dyskusji, burz mózgów i prezentacji, mamy pojedyncze odpytywanki, pojedyncze testy i pojedyncze oceny. W ten sposób nigdy nie zbudujemy mądrego i wspierającego się społeczeństwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.